Postępowanie ofertowe

Postępowanie Ofertowe

Postępowanie ofertowe dotyczące wyłonienia dostawcy nowego środka trwałego sprężarki śrubowej ze zbiornikiem w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie ZPHU „AMIKUS” w zakresie innowacyjnej technologii produkcji zniczy.

 

Zaproszenie do składania ofert

Oświadczenie o braku powiazań

Informacja o wyborze oferenta

Renata Kozioł
Jabłoń ul. Sosnowa 30, 21 - 205 Jabłoń
tel. 083 356 0 333, fax. 083 356 0 525
tel. kom. 600 445 230
e-mail: amikus@vp.pl woj. lubelskie

Biuro Amikus

Biuro Amikus
Fundusze europejskie